"Helt enkelt att det finns en viss typ av brudar som inte står ut med om folk inte ser dem som sexobjekt. Att vissa brudars självkänsla hänger ihop med om män runkar till bilder av dem eller inte."